Personvern og konfidensialitet

Alt vi prater om blir mellom oss. Videreformidling av informasjon og etablering av kontakt med andre parter som f.eks. ekstern samtalepartner, fysioterapeut, PT, ernæringsrådgiver, økonomisk rådgiver etc, skjer etter fullmakt/tillatelse fra deg. Generell diskresjon rundt oppdraget er en selvfølge, og eventuell referanse fra deg vil kun bli ført opp hvis du samtykker til det skriftlig.

Ved inngåelse av oppdrag skrives det kontrakt. Ved ad hoc-oppdrag kan det i enkelte tilfeller avtales/bekreftes via sms.