Personvern og konfidensialitet

Det eneste jeg lagrer om deg er kontaktinformasjon, betalingsinformasjon og oversikt over arbeidsoppgaver/gjøremål/logistikk/målsetning. Dette lagres på lokal kryptert pc, samt med skylagring. Informasjon som vi utveksler i samtaler, og andre opplysninger jeg får om deg blir ikke lagret/oppbevart.

Kontaktinformasjon blir ikke slettet etter endt oppdrag, med mindre du ønsker at det skal slettes. Øvrige opplysninger blir slettet to mnd etter avsluttet oppdrag.

Alt vi prater om blir mellom oss. Videreformidling av informasjon og etablering av kontakt med andre parter som f.eks. ekstern samtalepartner, fysioterapeut, PT, ernæringsrådgiver, økonomisk rådgiver etc, skjer etter fullmakt/tillatelse fra deg. Generell diskresjon rundt oppdraget er en selvfølge, og eventuell referanse fra deg vil kun bli ført opp hvis du samtykker til det skriftlig.

Ved inngåelse av oppdrag skrives det kontrakt. Ved ad hoc-oppdrag kan det i enkelte tilfeller avtales/bekreftes via sms.