Pris  

Timespris samtaler  

60 min

 kr 860  

Dobbelttimer

.120 min

kr 1590 

Pris på andre tjenester

Pris på oppgaveløsning, jevnlig oppfølging, faste oppgaver etc blir alltid skreddersydd, og vi finner en løsning som passer for deg og din lommebok. 

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for deg akkurat når du har behov, enten det er dagtid/kveld/helg eller helligdag. Hvis jeg er hjemme så tar jeg raskt i mot deg på mitt kontor midt i Asker sentrum. Bor du lengre unna så finner vi et sted nærmere deg hvor vi får sittet uforstyrret, eller at vi tar det på telefon/video. 

Jeg jobber svært tilpasset, og en stor nøkkel til suksess er nettopp det med å finne løsninger som passer best for akkurat deg. Behovet for jevnlig (gjerne daglig) kontakt/oppfølging, og en du kan ringe til enten det er hverdag/helg/helligdag/kveld, skaper en helt annen kontinuitet og trygghet i arbeidet mot et bedre liv. Vi finner en avtale/økonomisk ramme som passer deg.

Annet

Prisene er inkl. mva.

Primært er arbeidsområdet Oslo/Akershus/Søndre Buskerud, men ta gjerne kontakt hvis du bor lengre unna, og så ser vi om det lar seg løse.