Stressmestring

Hvordan vi reagerer på stress er veldig forskjellig, og det samme er hva vi opplever som stressende. Noen går igjennom et langt liv med krevende oppgaver rundt seg uten å ta skade av det, mens andre kan oppleve hvordan stress har en negativ innvirkning på kroppen. Noen klarer å stå opp i mot mye stress lenge før de knekker sammen, noen knekker aldri sammen, mens andre kan bukke under for stress allerede i ungdomsalderen. Det som imidlertid er ganske gjennomgående på de som bukker under for stress er at de ikke trodde at det kom til å skje med de.

Noen klarer å håndtere stress på egenhånd, mens andre trenger hjelp med å mestre stress. Det er viktig å vite at det alltid er løsninger, og at uansett hvor mørkt livet ser ut nå så kan du få deg et helt nytt og stressfritt liv.

Å ta i mot hjelp med stress viser at du er en reflektert person som skjønner at temaet er ufarlig å prate om og at det er større sannsynlighet for å lykkes med stressmestring når man står sammen. Det er mange måter man kan jobbe med stressmestring på, og enten det handler om samtaler, hjelp til praktiske ting, løse logistikk floker eller hjelp til å ta viktig valg, så er det godt for deg å vite at livet kommer til å oppleves herlig og helt annerledes når du er kvitt det som plager deg. Få hjelp med stressmestring hvis du ikke er i stand til å ordne det på egen hånd.


Bestill time via online bookingen, eller send inn din henvendelse i skjemaet under, kontakttelefon 91346568.