Personvernerklæring - cookies

Personvernerklæring - Stressfri

I forbindelse med at Stressfri behandler personopplysninger gjennom tjenestene coaching/oppgaveløsning/adminstrering, så kommer det frem av erklæringen hvordan Stressfri behandler opplysningene.

Hva er personopplysninger?

Det er opplysninger som kan knyttes til deg som person eller handlinger du gjør; alt fra navn, ip-adresse, kontaktinformasjon, besøk på nettside etc.

Behandlingsansvarlig

Stressfri v/ Ulf-Gunnar Breisnes er behandlingsansvarlig for alle behandlinger av personopplysninger der vi bestemmer behandlingsformålet og virkemidlene vi benytter.

Spørsmål vedr erklæringen eller andre spørsmål vedr dine personopplysninger rettes til: ulf.breisnes@gmail.com, eller tlf: 91346568.

Når behandles/samles personopplysninger?

-Når du kontakter Stressfri på mail

-Når du har sendt inn kontaktskjema fra hjemmesiden

-Når du sender sms til Stressfri

-Når du sender Messenger-meldinger til Stressfri

-I enkelte tilfeller når du ringer (gjelder hvis innholdet i samtalen blir notert ned i systemet som Stressfri bruker)

-Når du besøker hjemmesiden

-Når du responderer på Googleannonser, og annonser på sosiale medier

-Når du booker time gjennom bookingsystemet

-I forbindelse med bruk av kundebehandlingssystem/journalsystem

-I forbindelse med fakturering/regnskapsarbeid

Besøk på hjemmesiden

Når du besøker hjemmesiden legges det igjen små filer på PC-en din for å lagre informasjon om preferansene dine, disse filene kalles informasjonskapsler/cookies.. Informasjonskapsler kan forbedre nettlesingsopplevelsen ved å la nettsteder huske innstillingene dine eller la deg slippe å logge på hver gang du besøker bestemte nettsteder. Ved å ikke akseptere informasjonskapsler, kan det være at hjemmesiden/tjenesten ikke fungerer. Bruk av informasjonskapsler reguleres i: ekomloven § 2-7b Les om hvordan du kan slette og administrere informasjonskapsler: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/   

Hvordan og hvor brukes/samles/lagres personopplysninger

Webnode er leverandør av hjemmesiden, og lagrer informasjon knyttet til trafikk på hjemmesiden, samt at det lagres informasjon som sendes inn på kontaktskjema fra hjemmesiden. Informasjonen som kommer inn fra kontaktskjemaet, og som lagres på administrasjonsgrensesnittet til Webnode, blir manuelt slettet hver mnd.

I Gmail/Google-konto lagres all mailkorrespondanse i egne mapper. Mailer knyttet til avsluttede kundeforhold eller kunder som ikke lenger er potensielle slettes enten hver tredje mnd. eller den 1. i hvert kvartal (det som inntreffer sist). Det samme gjøres mailer som ikke lenger har relevans til kundeforholdet/tilbud. Det samme gjelder mailer i «sendte elementer» og «slettede elementer». Det brukes totrinns-verifisering ved pålogging fra nye enheter.

Google Ads brukes for å lage annonser basert på hva potensielle kunder søker etter. Les mer om hvordan Google håndterer dette: Google ads

Innholdet i tekstmeldinger/Messenger-meldinger blir overført til Excel-dokument som er omtalt lenger ned. Meldinger blir slettet hver mnd. Telefonen er låst med sikkerhetskode.

Visma eAccounting er fakturerings-/regnskapssystemet som brukes, og her lagres informasjon om kunden med navn, epost, telefonnummer, org.nummer, bedriftsnavn, adresser, kunderelaterte forhold/kjøpte tjenester og kontonummer. Informasjonen blir lagret så lenge regnskapsfører/bokføringsloven krever det. Gjennomgang vedr det som eventuelt kan slettes tas med regnskapsfører hvert år i august. Det brukes totrinns-verifisering ved pålogging.

Excel-dokument brukes for all oppfølging av tilbud til potensielle kunder og bekreftede/avslåtte salg. Det lagres kontaktinfo om kunde (navn, tlf.nr, mail, bedrift), samt sendte tilbud / inngåtte avtaler /avslag på salg. Dette lagres lokalt på Mac m/fingeravtrykklesing. Dokumentet lagres også i sky-løsning, les mer om sikkerhet på Apple sin skyløsning: Apple skyløsning. Informasjonen slettes tidligst etter 5 år, for å ha sporbarhet på hvor det er sendt tilbud, og på den måten sikre at det ikke sendes tilbud til de som har gitt avslag, og som ikke ønsker at de skal bli kontakt på nytt. Excel-dokumentet er beskyttet med kode.

Hano er systemet som brukes for timebooking/kundeopplysninger/journalføring. Det lagres navn, adresse, tlf.nr, f.dato, epost i forbindelse med booking, og som overføres som kundeopplysninger. Det lagres informasjon om bookede timer, samt at det i journalsystemet føres opp inngått avtale/målsetting, og det føres fortløpende notater på samtaler/oppgaver.  Hano er skybasert, og det brukes totrinns-verifisering ved pålogging.  

Annen dokumentasjon, som kundeavtaler, lagres lokalt på Mac. Disse inneholder hovedsakelig kun nødvendig bedrifts-/avtaleinformasjon.

Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i egne opplysninger, og kan be om å få kopi av alle opplysninger som behandles om deg.

Innsyn

Du kan kreve at personopplysninger som er feilaktige eller misvisende rettes eller suppleres.

Retting

Les mer om når du kan kreve at personopplysninger om deg kan slettes.

Sletting

Les mer om når du kan kreve at opplysninger om deg begrenses.

Begrense opplysninger

Les mer om retten til å protestere på opplysninger vi behandler om deg.

Retten til å protestere

Les mer om retten til å kreve opplysninger utlevert for å kunne gjenbruke de som du ønsker på tvers av ulike systemer og tjenester.

Dataportabilitet

Hvis du vil klage eller utøve dine rettigheter, så tar du kontakt med behandlingsansvarlig. Du har krav på svar så raskt som mulig, og senest innen 1 mnd.

Personvernerklæring oppdateres ved endringer på enten lov eller ved endrede behandlinger/systemer o.l.

Oppdatert 01.03.22